KONTAKT I INFORMACIJE O TVRTCI

LAPS GRUPA d.o.o.

Adresa: 10000 Zagreb, Varoška 1
Porezni broj (MB): 2646617
OIB: 04817765777
Žiro račun: HR7024840081105458328
Temeljni kapital: 20.000,00kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Ankica Filipec i Srećko Filipec

PRODAJA
e: prodaja@lapsgrupa.hr
t: +385 1 561 9864

SERVIS
e: servis@lapsgrupa.hr
t: +385 91 298 3234

UPRAVA
e: uprava@lapsgrupa.hr
t: +385 1